کنترل دماي سوپرهیت بویلر ایران

 

بخاري که براي واحد هاي مصرف کننده فرستاده می شود باید از نظر دما و فشار کنترل گردد، علاوه بر آن در صورتیکه لوله هاي سوپرهیت کننده بیش از حد گرم شوند، تنش و شوك حرارتی در آنها بوجود آمده و از بین می روند. از اینرو کنترل دما در سوپرهی تکننده ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. روش هاي زیادي براي کنترل دماي سوپرهیت ر وجود دارد که می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

Bypassing the Furnace Gas -1 :

بایپس نمودن گاز در اطراف سوپرهیتر کردن بخشی از گازهاي احتراق بوسیله (bypass) در بویلرهاي که ظرفیت کم دارند، می توان با بايپس یک دمپر دماي سوپرهیتر را کنترل نمود. این روش کنترل قبلا بکار برده می شد ولی اشکالاتی که در انتخاب فلز مطمئن براي دمپر در برابر خوردگی و دماي بالا در مسیر عبور گازهاي داغ وجود داشت. سبب منسوخ شدن روش کنترل با دمپر شده است.

Tilting burners in the Furnace -2

تغییر زاویه مشعل ها در کوره دماي بخار خروجی از سوپرهیتر را با تغییر زاویه مشعل ها به سمت بالا و پایین (به میزان 30درجه) در بویلرهاي نوع عرضی می توان کنترل نمود. با تغییر زاویه مشعل ها به سمت پایین، لوله هاي بالارونده بخش بیشتري انرژي به شکل تابش جذب می نمایند. در نتیجه سهم جذب حرارت در سوپرهیتر نسبتا کم شده و دماي آن پایین می آید .اگر مشعل ها به سمت بالا گردانده شوند، زاویه تابش نسبت به سوپرهیترها مناسب تر شده و انرژي حرارتی بیشتري به سوپرهیت رها منتقل و دماي آنها افزایش می یابد.

3_استفاده از مشعل هاي اضافی (Auxiliary Burners )

با استفاده از مشعل هاي جنبی علاوه بر مشعل هاي اصلی می توان دماي بخار را کنترل کرد .اثر این مشعل ها شبیه مشعل هایی با زاویه متغیر است.

Desuperheating using water spray -4

کاهش دماي سوپرهیتر با پاشش آب با اسپري کردن آب به بخار سوپرهیت می توان دماي آنرا کاهش داد .اضافه کردن آب در بخشی به نام دي هیتر یا ري هیتر صورت می گیرد.

5- کنترل پیش سردکن (Precondensing Control )

دماي بخار خروجی را می توان با سردکردن بخار خروجی از بویلر با آب تغذیه در یک کندانسور کوچک کنترل کرد . را تنظیم می کند. Bypass کنترل اتوماتیک، مقدار آب تغذیه

Gas Recirculation -6

گردش مجدد گاز بخشی از گاز خروجی از اکونومایزر مجددا داخل کوره می شود .این عمل به کمکیکفن انجام می گیرد. این گاز نظیر هواي اضافی عمل می کند و بر دیواره هاي کوره اثر می گذارد .این عمل انرژي حرارتی جذب شده توسط دیواره هاي آبی را کم کرده و انرژي جذب شده توسط سوپرهیتر را افزایش می دهد.

7- قراردادن کویل در درام بویلر( Coil Immersion in the Boiler Drum )

بعضا براي کاهش دماي سوپرهیتر، بخشی از بخار خروجی از آن را، بوسیله یک کویل به مخزن لجن واردمی نمایند .این بخارات پس ازکاهش دما و قبل آن آنکه به دماي اشباع بخار در آن فشار برسد، مجددا به سوپرهیتر وارد می شود تا بدین با افزایش فلوي عبوري از آن، دماي سوپرهیتر کاهش یابد.

کنترل مقدار جریان هوا

گازهاي حاصل از احتراق و در دودکش تعیین می گردد .وجود 3 درصد اکسیژن در گازهاي خروجی از دودکش به مفهوم بهسوزي در کوره است .در صورتیکه اکسیژن خروجی از دودکش کمتر از 3 درصد باشد، داخل کوره دوده زایی وجود خواهد داشت و با افزایش مونوکسیدکربن مواجه م یگردیم و در صورت بالا بودن بیشتر از 3 درصد در خروجی از دودکش مقدار ناکس افزایش خواهد یافت و به علت افزایشحجم گازهاي حاصل از احتراق، انرژي حرارتی زیادي به همراه هواي اضافی از کوره به بیرون رفته و تلفخواهد شد .در بویلرها سعی بر این است مقدار هوا را طوري تنظیم نمایند که مقدار 3 درصد اکسیژن در جریان خروجی از دودکش وجود داشته باشد .

از آنجایی که براي تامین هواي مورد نیاز احتراق در بویلرها از فن هاي دمنده و مکنده استفاده می گردد، لذا با استفاده از دمپرهاي هواي ورودي مقدار هوا را تنظیم می کنند .از طرفی مقدار هواي مورد نیاز با توجه به مقدار سوخت تنظیم م یگردد .از اینرو در دودکشبویلرها و با استفاده از سنسورهایی که مقادیر اکسیژن و مونوکسیدکربن را اندازه می گیرند، مقدار هواي ورودي به کوره تنظیم م یگردد، با بالارفتن مقدار اکسیژن دمپرهاي هواي ورودي بسته شده و با کم شدن اکسیژن دمپرها باز می شوند .در دودکش بعضی از بویلرها به منظور کنترل بهتر احتراق، میزان مونوکسیدکربن خروجی نیز اندازه گیري می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
Call Now Button
× واتساپ